Reality inzercia

Poznámky sú jednoduchý nástroj, ako sa rýchlo a bez problémov orientovať v množstve inzerátov, ktoré ste si prezreli a zaujali vás. Umožní vám orientovať sa v inzerátoch a ľahko ich porovnávať medzi sebou.

K dispozícií máte 10 predvolených poznámok, ktoré si viete ľubovoľne upravovať ako vám vyhovuje. Navyše si viete k inzerátu pridať svoju vlastnú poznámku, postreh, či krátky popis.

Služba je prístupná len pre registrovaných používateľov. Registráciou získate navyše možnosť ľahko si spravovať poznámky a označené inzeráty. Pod každou poznámkou sa vám zobrazí zoznam vami označených inzerátov.

Stavba je hotová až po kolaudácií

Napísal Róbert Bosák, 16.05.2014

Výstavba Vášho objektu sa pomaličky schyľuje ku koncu a pravdepodobne si konečne vydýchnete od všetkých tých povinností, ktoré jej priebeh sprevádzajú. Predsa len, celá realizácia výstavby od jej naplánovania cez vyhľadávanie kvalitných pracovníkov až po ukončenie stavebných prác patrí k náročnejším procesom vyžadujúcim vyvinúť mnoho energie na úspešné ukončenie. Ak všetko dôkladne pripravíte na záverečnú kolaudáciu, môžete si hrdo povedať, že máte splnené.


Kolaudácia a jej význam


Kolaudácia stavby je povinným úradným úkonom, prostredníctvom ktorého bude novovzniknutá stavba, jej vyhradená časť alebo akákoľvek stavebná zmena v danej nehnuteľnosti (prístavba, nadstavba, rekonštrukcia) oficiálne uznaná a stavba sa bude môcť začať plnohodnotne využívať na svoje účely. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného na základe stavebného povolenia nie je možné stavbu legálne užívať a prakticky ani nie je možné kolaudáciu obísť. Pokiaľ by aj existovali nejaké spôsoby, "neskolaudovaním" by ste poškodili iba seba, pretože vďaka nej sa zabezpečí ochrana verejných záujmov, životného prostredia, zdravia vlastníkov alebo užívateľov objektu a všetky potrebné protipožiarne opatrenia.

Zdroj: www.kalna.eu


Priebeh kolaudácie


Celý proces kolaudácie pozostáva z viacerých úradných krokov, takže samotným návrhom sa povinnosti nekončia, iba začínajú. Stavebník sa musí postarať o množstvo dokumentov, predložiť ich a následne naďalej spolupracovať s úradmi. Až po overení podkladov, skontrolovaní stavby a odsúhlasení objektu za vyhovujúci sa môže vydať rozhodnutie, pomocou ktorého sa prechádza k zaevidovaniu objektu. Avšak evidencia už patrí k iným úkonom a pod agendu iných úradov. 


1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia- Na začiatok musí stavebník predložiť stavebnému úradu návrh na vydanie rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť aj všetky potrebné prílohy ako projektovú dokumentáciu, zameranie skutočného osadenia stavby a napísané správy o vykonaných revíznych skúškach.


2. Oznámenie o začatí konania - Po predložení a posúdení potrebných dokumentov oznámi úrad stavebníkovi, majiteľovi objektu a majiteľovi pozemku termín kolaudačného konania. 


3. Kolaudácia - Na danom objekte začne komisia skúmať stavbu, jej realizáciu podľa projektovej dokumentácie a dodržané podmienky podľa územného rozhodnutia a stavebného povolenia.


4. Ústne konanie - Na tomto konaní je možnosť podať posledné pripomienky a navrhnúť potrebné úpravy, ktoré môžu spraviť stavbu vyhovujúcejšou. 


5. Vydanie rozhodnutia - Pokiaľ neboli zistené výrazné závady prekážajúce funkčnosti a účelovosti stavby, v predpísanej dobe sa vydá kolaudačné rozhodnutie, ktorým je stavba zlegalizovaná. Do rozhodnutia sa zahrnú aj všetky pripomienky ohľadom zlepšenia stavu a vyznačí sa účel využívania, ktorý je najpodstatnejší.


Naša rada : Skôr ako sa začne s kolaudáciou, skúste ešte raz dôkladne prekontrolovať všetko ohľadom stavby (použitý materiál, konštrukciu, statiku), aby boli prípadné úpravy vykonané zodpovednými stavebníkmi na ich náklady, nie na Vaše, čo by hrozilo po zistení poškodení až po kolaudácií. 


Pri preberaní bytu si nezabudnite overiť :


- stav podlahy vo všetkých miestnostiach

- zasadenie okien a dverí

- kvalitu omietok na stenách

- funkčnosť vykurovacích a elektrických zariadení

- odolnosť voči zvukom zvonku

Zdroj: www.schierer.cz


Uskutočnenie kolaudácie sa podľa súčasného znenia zákona vyžaduje takmer pri každej výstavbe, prestavbe alebo rekonštrukčných úpravách. V niektorých výnimočných prípadoch sa od nej môže upustiť, najmä ak sa jedná o drobné stavebné úpravy alebo rôzne udržiavacie práce, pri ktorých síce bolo nutné stavebné povolenie, ale kolaudácia nie je nevyhnutná. Každopádne, jej význam pre budúcich obyvateľov je obrovský a pomôže mať stopercentnú nehnuteľnosť uvedenú do života.


Text : Róbert Bosák

Foto : kalna.eu, schierer.cz